Op welke wijze kunnen de Eurothane G platen bevestigd worden bij de renovatie van een bestaande woning?

Aline, Ukkel

Voor de bevestiging van Eurothane G zijn er twee werkwijzen mogelijk: nl. mechanische bevestiging of bevestiging door middel van kleefgips of lijmschijm. De keuze wordt vooral bepaald door de aard van de ondergrond. Voor plafond en scheidingswandbekleding zal een mechanische bevestiging op een houten structuur gekozen worden, bij toepassing op wanden is ook het kleefsysteem mogelijk voor zover de bestaande wand compatibel is met kleefgips/lijmschuim en de wand geen te grote oneffenheden vertoont. In dit laatste geval is een houten structuur als uitvlakking aangewezen.

Meer details kan u terugvinden op de productfiche van Eurothane G.